RODZAJE USŁUG PROJEKTOWYCH, DORADCZYCH ORAZ BADAWCZYCH

 • projekty obiektów budowlanych,
 • projekty budownictwa przemysłowego,
 • projekty kominów stalowych,
 • projekty remontów i modernizacji,
 • inwentaryzacje obiektów budowlanych,
 • badania i oceny stanu technicznego elementów oraz konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
 • badania i oceny budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
 • badania kontrolne jakości materiałów budowlanych,
 • ekspertyzy techniczne.

RODZAJE USŁUG W ZAKRESIE BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO

 • projekty stacji bazowych telefonii komórkowej GSM/DCS/UMTS,
 • projekty rozbudowy stacji bazowych telefonii komórkowej,
 • projekty masztów stalowych (rurowe, kratowe),
 • ekspertyzy techniczne kominów, wież i masztów,
 • projekty lekkich masztów dachowych,
 • nadzór techniczny i inwestorski,
 • uzgodnienia formalno-prawne związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym,
 • pozyskiwanie nieruchomości pod lokalizacje
  stacji bazowych,
 • budowa, rozbudowa masztów, konstrukcji stalowych.

ARCHITEKTURA

 • architektura mieszkaniowa,
 • architektura użyteczności publicznej,
 • koncepcje architektoniczne,
 • wizualizacje architektoniczne,
 • nadzór techniczny i inwestorski,
 • uzgodnienia formalno-prawne związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym.

RODZAJE USŁUG BUDOWLANYCH

 • termomodernizacja budynków mieszkalnych,
 • modernizacje elewacji budynków,
 • ocieplanie ścian budynków mieszkalnych i gospodarczych,
 • malowanie elewacji,
 • roboty murarskie i wykończeniowe,
 • roboty ziemne, betoniarskie i żelbetowe,
 • nadzór techniczny i inwestorski nad realizacją prac budowlanych,
 • prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych,
 • budowa przydomowych elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych.